Mīts par fotoepilātoriem, kuri paredzēti lietošanai mājas apstākļosМифы о фотоэпиляторах домашнего использования

Mīts par fotoepilātoriem, fotoepilātori

Mīts:

Salīdzinājumā ar skaistumkopšanas salonos esošajiem fotoepilātoriem, mājas fotoepilātori nav pietiekami efektīvi, jo tiem ir mazāka jauda.

Patiesība sekojoša:

Vairāki cilvēki pirms fotoepilātoru pirkšanas interesējas, vai aparātam būs pietiekoša jauda gaismas impulsu starojumam, jo skaistumkopšanas salonos ierīces izskatās daudz jaudīgākas. Jā, tā ir patiesība, ka salonos ierīces ir jaudīgākas nekā mājas fotoepilātori. Jo zinošais speciālists, kas veic procedūru, māk pareizi un individuāli katram klientam piemērot pareizo jaudu.

Savukārt, mājas fotoepilātors paredzēts lietošanai jebkuram cilvēkam, pat ja viņš ne visai labi pārzina, kā pareizi regulēt aparāta jaudu. Tikai tāpēc, lietotāja drošības nolūkos, gaismas impulsu jauda mājas fotoepilātoriem ir nedaudz mazāka kā skaistumkopšanas salonos.

Neskatoties uz to, izmantojot, piemēram, fotoepilātorus Silk`n, līdz konkrētam līmenim lietotājs var pats izvēlēties procedūras intensitāti, bet tehnoloģija IPL (intensīvi pulsējošā gaisma) palīdzēs sasniegt tik pat labus rezultātus kā salonos. Pie tam, skaistumkopšanas salonos var tikt izmantoti novecojuši modeļi, kuri jau ir nokalpojuši savu laiku, un, līdz ar to, rezultāts būs mazāk efektīvs. Tāpēc arī nevar salīdzināt procedūru efektivitāti atkarībā no vietas, kur tā tika veikta.

Gribam Jums atgādināt arī to, ka pozitīvs rezultāts matiņu likvidēšanai ar fotoepilātoru (gan salonā, gan mājās) gaidāms, apmēram pēc 6 procedūrām, tāpēc ka tiek likvidēti tikai tie matiņi, kas jau ir augšanas procesā. Tas nozīmē, ka procedūru skaits, kurus Jums vajadzēs veikt, ir atkarīgs ne tikai no aparāta jaudas un citām fotoepilātora specifikācijām, bet arī no Jūsu fizioloģijas.

skutimasis1

Mīts:
Izmantojot fotoepilātoru, procedūras starplaikos nevar skūties.

Patiesība sekojoša:

Fotoepilātors draudzējas ar skuvekli! Pirmais noteikums – skūšanās pirms katras fotoepilācijas procedūras, un nav svarīgi, tā būs pirmā vai jau atkārtota procedūra. Skūšanās ir atļauta, jo skujoties netiek aizskārtas matiņu saknes, uz kurām iedarbojas fotoepilātors. Ir vēlams, lai fotoepilācijas procedūras laikā matu garums būtu ne garāks par 1 mm (lai varētu koncentrēt gaismas impulsu uz mata folikulu). Līdz ar to var secināt, ka skūšanās ir neatņemama fotoepilācijas daļa.

Mīts:
Fotoepilācijas procedūra mājas apstākļos ir sāpīga.

Patiesība sekojoša:

Lielāka daļa cilvēku, kuri izmanto fotoepilātoru mājas apstākļos, apgalvo, ka fotoepilācijas laikā, viņi jūt tikai nelielu siltumu. Biezāko un tumšāko matu īpašnieki var just mazliet lielāku diskomfortu – vieglu ādas tirpšanu, bet tas ātri pazūd, pēc epilācijas procesa beigšanas. Mājas fotoepilātoru ražotāji ir noteikuši konkrētu jaudu, pie kuras procedūra ir bezsāpīga un neļauj nodarīt sev pāri. Dažiem fotoepilātoriem (piemēram Silk`n Glide) ir sensori, kuri aizsargā ādu (lai nebūtu apdegumu nosauļotai ādai) un acis (lai fotoepilātoru gaisma neietekmētu acis, aparāts darbojas tikai pie kontakta ar ādu).

Mīts par fotoepilātoriem, fotoepilātori

Миф:

По сравнению с аппаратами фотоэпиляции в салонах, домашние приборы не совсем эффективны, так как не имеют достаточной мощности.

Правда такова:

Многие люди перед покупкой фотоэпилятора интересуются, хватает ли мощности света луча у аппарата, ведь в салонах красоты техника кажется более мощной. Да, это правда, что в салонах техника мощнее домашней. Ведь знающий своё дело специалист, проводящий процедуру, умеет правильно и индивидуально каждому клиенту подобрать правильную мощность.

Однако, домашний фотоэпилятор предназначен для любого человека, который, возможно, не совсем знает как правильно регулировать интенсивность аппарата. Поэтому, исключительно в целях безопасности пользователя, мощность света домашних фотоэпиляторов немного меньше чем в некоторых салонах красоты.

Но, не смотря на это, используя, например фотоэпиляторы Silk`n, до определённого уровня, потребитель сам сможет выбирать интенсивность процедуры, а технология IPL (интенсивно пульсирующий свет) позволит достичь таких же результатов, как и в салонах. Так же, в салонах красоты могут быть использованы и более устаревшие модели, которые уже отработали своё время, и результат будет менее эффективен. Поэтому, не следует сравнивать эффективность процедур по зависимости от места их провождения.

Так же хотим Вам напомнить, что для положительного результата ликвидации волос фотоэпилятором (и в салонах красоты, и на дому), следует провести, в общем, около 6 процедур, так как удаляются только те волосы, которые в этапе растения. Это значит, что количество процедур, которые Вам придется провести, зависит не только от мощности и других спецификаций фотоэпилятора, но и от Вашей физиологии.

 

skutimasis1

Миф:

Используя фотоэпилятор нельзя пользоваться бритвой в промежутках процедур.

Правда такова:

Фотоэпилятор дружит с бритвой! Первое правило – бритьё перед каждой процедурой фотоэпиляции, и не важно, первый это или уже повторный сеанс. Бритьё разрешено, ибо оно не затрагивает корни волос, на которые воздействует фотоэпилятор. Желательно, чтобы во время фотоэпиляции волосы были не длиннее чем 1 мм (для того, чтобы сконцентрировать световой импульс в волосяной фолликул). Так что бритьё не заменяемый сопровождающий элемент фотоэпиляции.

Миф:

Процедура фотоэпиляции в домашних условиях вызывает болезненные ощущения.

Правда такова:

Большинство людей, которые используют фотоэпиляторы в домашних условиях, говорят, что во время светового импульса чувствуют всего лишь небольшую теплоту. Обладатели более толстых и темных волос могут чувствовать слегка больше дискомфорта – ощущать мягкие покалывание кожи, но они исчезают сразу после завершения процедуры удаления волос. Производители фотоэпиляторов для домашнего пользования выявили определённую мощность, при которой процедура не вызывает никаких болезненных ощущений и не позволяет причинить себе вред. У некоторых фотоэпиляторов (например Silk’n Glide) есть сенсоры, которые защищают кожу (чтоб не было ожогов у загорелой кожи) и глаза (чтоб свет фотоэпилятора не повлиял на глаза, аппарат работает только при контакте с кожей).